#skippaattityden

Att det känns bra i magen att komma till träningen är viktigt för att behålla barn och unga inom idrotten. Skippa attityden är ett utbildningskoncept, utvecklat av oss på RF-SISU Gävleborg, där barn och unga själva får komma till tals och ges utrymme att bestämma hur de vill ha det i träningsgruppen.

Med Skippa attityden får föreningen hjälp av våra utbildade ambassadörer som kommer till er för att praktiskt jobba med attityder och normer i träningsgrupper och lag bland barn och ungdomar. Metoden går ut på att lyfta frågor samt praktiskt arbeta med gruppdynamik och förhållningssätt till varandra i laget, i omklädningsrummet samt på planen.

Arbetet delas upp i korta pass som genomförs i samband med ordinarie träning. Grundkonceptet omfattar fyra separata pass:

  • Lära känna
  • Stå upp och ta ställning
  • Känna efter
  • Vi gör varandra bättre

Under det avslutande passet tar grupperna själva fram en dokumentation i form av en affisch som kan sättas upp i träningslokalen för att påminna sig själva och varandra om vad de tillsammans kommit fram till.

Länk till RF-SISU Gävleborg för mer info om #skippaattityden