Viktig föreningsenkät om ekonomiska konsekvenser

Torsdag 16/4 öppnades möjligheten att besvara Riksidrottsförbundets enkät där alla RF-anslutna föreningar får ge sin bild av coronakrisens konsekvenser på ekonomi och verksamhet. Enkäten handlar om kartläggning av konsekvenserna för att bland annat ha ett bättre underlag i fortsatta samtal med regiering kommuner för kommande stödinsatser.

Samtliga idrottsföreningar i Sverige har nu möjlighet att svara på enkäten och är en förutsättning att besvara för de föreningar som behöver söka kompensation i ett senare skede.

Enkäten finns i IdrottOnline och behöriga att fylla i enkäten är de som i IdrottOnline är registrerade med rollerna ordförande, kassör, idrottsmedel firmatecknare, LOK-stödsansvarig firmatecknare eller huvudadministratör.

Mer in om hur föreningen fyller i enkäten finns här.

Enkäten ska vara besvarad senast 30 april.

SvFF sida om enkäten