Det effektiva mötet

Föreningsutvecklingskommittén bjuder in till en utvecklingskväll kring "det effektiva mötet". Här tittar vi bl.a. på olika beprövade sätt att genomföra ett möte på (före, under och efter). Syftet med träffen är inte att klanka ned på dagens rådande möteskultur i distriktets föreningar utan mer att berika befintliga grupper med fler möjligheter om hur man kan genomföra sina möten ännu mer effektiva och givande framöver.

Torsdag 30:e mars 18.30 Göransson Arena - INBJUDAN (som PDF)

Syftet med dessa riktade organisationsträffar är att ge aktiva organisationsledare information och utbildning utifrån just deras uppdrag inom föreningslivet. Deltagarna kommer även ges chansen att träffa och utbyta erfarenheter med likartade personer från andra föreningar i distriktet.

Målet är att vi skall kunna ge både inspiration och kunskap tillbaka till deltagarna som i sin tur leder till större kunskap och kraft i föreningen.

Information om vårens riktade organisationsträffar:

1. Det effektiva mötet (30 mars). Här tittar vi bl.a. på olika beprövade sätt att genomföra ett möte på (före, under och efter). Syftet med träffen är inte att klanka ned på dagens rådande möteskultur i distriktets föreningar utan mer att berika befintliga grupper med fler möjligheter om hur man kan genomföra sina möten ännu mer effektiva och givande framöver.

2. Det ekonomiska årshjulet (slutet av maj).Här kommer vi bl.a. få information av Gävleborgs Idrottsservice AB om "det ekonomiska årshjulet" och hur vi kan planera utifrån detta. Syftet med träffen är att ge föreningars kassörer eller liknande information och kunskap om viktiga datum och regler. Vi ber om att få återkomma med datum och inbjudan.

3. Kansliet - föreningsnavet. (Under maj alt. juni).En träff som kommer att erbjudas både dagtid och kvällstid då vi vet att våra föreningar har olika lösningar på sina kansliuppdrag. Obs. Har du som kanslist förslag på innehåll så kontakta Urban Ivarsson. Vi ber om att få återkomma med datum och inbjudan.