Allmänna arvsfonden

Arvsfonden ger stöd till nyskapande verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. För lokal- och anläggningsstöd bedömer vi nyskapande utifrån vad som redan finns på orten.

När det gäller just konstgräs har vi utarbetat en praxis som innebär att en förening som idag enbart har tillgång till naturgräs har möjlighet att få stöd från Arvsfonden, eftersom vi anser att en konstgräsplan då förlänger säsongen så pass mycket att det kan ses som nyskapande.

Om det redan finns en konstgräsplan och föreningen behöver en till, tex pga ökat medlemsantal, beviljas alltså inte bidrag. Det samma gäller om det redan finns en grusplan. Finns det redan en grusplan har vi tagit ställning till att skillnaden i hur föreningen kan bedriva sin verksamhet på grusplanen gentemot en ny konstgräsplan är för liten för att ses som nyskapande.

Vi gör en bedömning från fall till fall där vi även väger in våra övriga kriterier, tex målgruppens delaktighet i projektet. Titta gärna på vår hemsida där det finns mer information om vem som kan söka och till vad:

Allmänna Arvsfondens hemsida

Arvsfondens tre grundkrav för lokalstöd

1. Projektet ska vara nyskapande

Verksamheten som planeras i lokalen eller anläggningen ska vara nyskapande på orten, och tydligt skilja sig från föreningens vanliga verksamhet. Det kan också innebära att föreningen aktivt riktar sig till en ny målgrupp.

2. Arvsfondens målgrupper ska vara med

Minst en av Arvsfondens tre målgrupper, barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning, ska vara med i projektet. Målgruppen ska vara delaktig utifrån sina förutsättningar i projektets utformning, från planering till genomförande. I lokalstödsprojekt handlar målgruppens delaktighet inte bara om själva byggandet, utan också att målgruppen har inflytande i den fortsatta verksamheten.

3. Projektet ska överleva

Det ska finnas en plan för hur verksamheten ska komma igång efter byggnationen, och för hur föreningen ska kunna driva verksamheten. Chansen att projektet överlever på lång sikt ökar om föreningen samarbetar med andra föreningar eller aktörer. Att visa vilka samarbetspartners man har redan från början bidrar därför positivt till bedömningen av ansökan. Alla lokalstödsprojekt som får bifall följs upp och kontrolleras efter 4 och 10 år.