Anläggning

Anläggningsutvecklingen för fotbollen är just nu på stark frammarsch!

Föreningar och kommuner börjar allt mer inse behovet av bra och funktionella anläggningar för fotboll. Detta gäller både våra större elitarenor samt anläggningarna för bredd- och spontanfotboll. Sedan 1996 har Svenska Fotbollförbundet gett stöd ur sin anläggningsfond till föreningar och kommuner som bygger anläggningar. Stödet är till för att förbättra tränings- eller tävlingsmöjligheterna för fotbollen vintertid eller säsongförlängande åtgärder.

Konstgräsplaner finns i alla distriktets fyra kommuner, varav två har uppvärmda.
Gävle (4 st), Sandviken, Hofors och Ockelbo.

Som stöd till föreningar och kommuner har Svenska FF tagit fram en del informationsmaterial samt inlett samarbete med ett antal anläggningsföretag som är behjälpliga med utbildning samt rådgivning inom sina anläggningsområden. Mer detaljer om detta samt information om aktuella projekt inom anläggningsområdet i Sverige finner du på Svenska FF:s hemsida

Rådgivning
Funderar ni på att anlägga en konstgräs eller naturgräsplan, bygga fotbollshall eller näridrottsplats eller behöver någon annan hjälp inom anläggningsområdet så har ni möjligheten att kostnadsfritt få rådgivning eller besök av en anläggningsutvecklare. Anläggningsutvecklarna ska ses som en resurs för fotbollsföreningar men även hjälpa kommuner i anläggningsfrågor som rör fotboll.

Tag kontakt med Gestriklands FF:s anläggningsutvecklare Anders Nordén 070-270 82 75 eller Ronni Lundqvist Svenska Fotbollförbundet 08-735 09 26.