Samsyn - Formulär

Här kan du titta på webformuläret.

Gestriklands Fotbollsförbund, Gästriklands Innebandyförbund och Gästriklands Ishockeyförbund presenterar nu ytterligare ett verktyg som gör det ännu lättare för idrottsledare att tillsammans planera sin verksamhet så att så lite som möjligt krockar.

Ledare och föräldrar kommer att få möjlighet att via ett webformulär komma i kontakt med det förbund och lag som problemet berör.

- Första steget är såklart alltid kommunikationen mellan ledarna själva. Men det här kommer att bli ett jättebra komplement och ett sätt för de att direkt få kontakt med det förbund som saken gäller, säger Daniel Kraft, ordförande i Gästriklands Ishockeyförbund.

Som det är nu ringer ofta ledarna till sitt eget förbund trots att problemet egentligen rör en annan idrott. Med webformuläret får ledaren eller föräldern en direkt väg in till berört förbund.