Valberedning

Johnny Gustafsson

Mobil: 070-4140895
E-post: johnny.gustafsson@gavle.se

Övrigt: Sammankallande

Ulf Andersson

Anders Dunder

Mobil: 073-153 60 54
E-post: anders.dunder@hotmail.com

Sven Persson

Mobil: 070-3206158
E-post: sven.persson@slan.se