Utbildningskommitté (UK)

Tore Lennartsson

Mobil: 070-521 10 21
E-post: torelennartsson@hotmail.com

Ansvarsområde: Ordförande Utbildningskommittén

Christer Wikström

Mobil: 070-724 50 09
E-post: christer.wikstrom@ockelbokabelteknik.com

Eva-Lotta Persson

Mobil: 070-688 33 81
E-post: evalottapersson@hotmail.com

Görgen Albrektsson

Mobil: 070-555 04 14
E-post: gorgen.albrektsson@gmail.com

Joacim Carlson

Mobil: 073-362 79 45
E-post: joacim.carlson@gavle.se

Daniel Sundström

Mobil: 076-866 99 74
E-post: sundstrom.daniel78@gmail.com

Malin Gustafsson

Mobil: 073-645 23 18
E-post: malin.k.gustafsson@gmail.com