Föreningsutvecklingskommitté (FUK)

Annette Gustafsson

Ordförande FUK

Mobil: 070-518 82 66
E-post: svartgutten@hotmail.com

Lena Hammarlund

Område Ockelbo

Mobil: 070-363 08 09
E-post: kansliet@ockelbook.se

Peter Meuser

Område Gävle

Mobil: 070-998 83 37
E-post: petermeuser68@gmail.com

Leif Lindstrand

Område Gävle

Mobil: 070-340 32 73
E-post: l.lindstrand@telia.com

Annica Östlund

Område Sandviken

Mobil: 076-146 22 60
E-post: annica.ostlund@sandvik.com

Martin Huld

Område Hofors

Mobil: 076-817 94 66
E-post: martin.huld@hotmail.com

Olof Hansson

Idrottskonsulent RF SISU Gävleborg

Mobil: 072-355 19 85
E-post: olof.hansson@rfsisu.se

Victor Holmgren

Idrottskonsulent RF SISU Gävleborg

Mobil: 070-250 49 20
E-post: victor.holmgren@rfsisu.se