Domarkommitté

Mikael Mossberg

Ordförande domarkommitté

Mobil: 070-584 72 53
E-post: mikael.mossberg@sandvik.com

Sonny Kvist

Tel: 026-15 11 53 ( arb )
Mobil: 070-303 69 54
E-post: sonny.kvist@gmail.com

Ansvarsområde: allmän expert inom DK och observatör (LDO)

Magnus Mossberg

Mobil: 070-313 96 82
E-post: magnus.mossberg@sandvik.com

Ansvarsområde: domartillsättare (till div.2 AD), C4 (coach för div.4 domare) och observatör (LDO)

Jan Forsgren

Tel: 073-845 81 15
Mobil: 073-845 81 15
E-post: jan.forsgren43@outlook.com

Ansvarsområde: återbudsansvarig (ÅBD)

Hans Hellgren

Mobil: 070-388 11 12
E-post: hassehellgren@hotmail.com

Ansvarsområde: Ansvarig föreningsdomare

Daniel Rosin

Tel: 026-61 26 51
Mobil: 070-629 69 65
E-post: daniel.rosin@gavle.se

Ansvarsområde: utbildningsansvarig, distriktsinstruktör (DI), C5 (coach för div.5 domare) och observatör (LDO)

Marcus Jeppsson

Tel: 026-10 32 64
Mobil: 070-517 32 64
E-post: marcus.jeppsson@hotmail.com

Ansvarsområde: distriktsinstruktör (DI), damcoach och observatör (LDO)

Conny Carlsson

Mobil: 072-853 36 83
E-post: conny.carlsson64@hotmail.se

Ansvarsområde: Rekryteringsanvarig

Anders Bergman

Mobil: 070-663 44 31
E-post: andersbergman67@gmail.com

Ansvarsområde: Distriktsinstruktör (DI), coach för nybörjardomare (Steg 1)