Distriktsinstruktörer (DI)

Tore Lennartsson

Mobil: 070-082 65 87
E-post: tore.lennartsson@gavle.se

Ansvarsområde: Tränarutbildningar

Joacim Carlson

Mobil: 073-362 79 45
E-post: joacim.carlson@gavle.se

Ansvarsområde: Tränarutbildningar

Dennis Berglund

Mobil: 070-558 68 92
E-post: dennis.berglund@gavle.se

Ansvarsområde: Tränarutbildningar

Stefan Ädel

Tel: 026-64 308 8
Mobil: 070-272 94 51
E-post: jstefanadel@gmail.com

Ansvarsområde: Tränarutbildningar

Eva-Lotta Persson

Mobil: 070-688 33 81
E-post: evalottapersson@hotmail.com

Ansvarsområde: Tränarutbildningar

Mikael Johansson

Mobil: 070-604 16 18
E-post: mikael.johansson@aktivrevision.se

Ansvarsområde: Tränarutbildningar

Görgen Albrektsson

Mobil: 070-555 04 14
E-post: gorgen.albrektsson@gmail.com

Jonas Liw

Mobil: 072-252 56 95
E-post: jonas.liw@fotboll.gastidr.se

Ansvarsområde: Tränarutbildningar

Daniel Sundström

Mobil: 076-866 99 74
E-post: daniel.sundstrom@ymail.com

Anders Nordén

Mobil: 070-270 82 75
E-post: anders.norden@fotboll.gastidr.se

Ansvarsområde: Tränarutbildningar

Urban Ivarsson

Mobil: 070-308 12 70
E-post: urban.ivarsson@fotboll.gastidr.se

Ansvarsområde: Tränarutbildningar

Daniel Rosin

Mobil: 070-629 69 65
E-post: daniel.rosin@gavle.se

Ansvarsområde: Domarutbildningar distriktsdomare

Marcus Jeppsson

Tel: 026-10 32 64
Mobil: 070-517 32 64
E-post: marcus.jeppsson@hotmail.com

Ansvarsområde: Domarutbildningar distriktsdomare

Anders Bergman

Mobil: 070-663 44 31
E-post: andersbergman67@gmail.com

Ansvarsområde: Distriktsinstruktör (DI), coach för nybörjardomare (Steg 1)

Markus Elg

Mobil: 070-304 83 04
E-post: markuselg@hotmail.com