Disciplinutskott (DpU)

Florindo De Sanctis

Mobil: 072-249 44 28
E-post: florindo48@gmail.com

Ansvarsområde: Ordförande i Disciplinutskottet

Göran Larsson

Tel: 026-12 82 34
Mobil: 070-673 38 86
E-post: klacken@bredband.net

Åsa Jakobsson

Tel: 070-313 44 01
E-post: jakobsson1951@hotmail.com

Johnny Andersson

Mobil: 070-252 08 04
E-post: anderssonjohnny@bredband.net

Torbjörn Lagerman

Mobil: 070-265 24 74
E-post: torbjorn.lagerman@gastrikeatervinnare.se