Kontakta oss

Kansli

Anders Nordén

Förbundsutvecklare / Kanslichef

Mobil: 070-270 82 75
E-post: anders.norden@fotboll.gastidr.se

Ansvarsområde: Ekonomi, Personal, Anläggning, Idrottslyftet, Landsbygdsutveckling, Samarbetspartners, Tränarutbildning, Spelarutbildning

Urban Ivarsson

Föreningsutvecklare

Mobil: 070-308 12 70
E-post: urban.ivarsson@fotboll.gastidr.se

Ansvarsområde: Föreningsutveckling, Landslagets Fotbollsskola, Diplomerad förening, Spelarutbildningsplan

Eva Westin

Fotbollsutvecklare

Mobil: 072-252 56 95
E-post: eva.westin@fotboll.gastidr.se

Ansvarsområde: Seniorfotboll, Ungdomsfotboll, Barnfotboll, Domare, Futsal

Styrelse

Roger Persson

Ordförande

Mobil: 070-256 57 88
E-post: roger.persson@politiker.gavle.se

Stefan Östblom

Ordförande Tävlingskommittén

Mobil: 073-420 13 11
E-post: eastflower@telia.com

Linda Hernandez Igglund

Sekreterare

Mobil: 072-329 53 33
E-post: lindaigglund@gmail.com

Tore Lennartsson

Ordförande Utbildningskommitté

Mobil: 070-521 10 21
E-post: torelennartsson@hotmail.com

Mikael Mossberg

Ordförande Domarkommitté

Mobil: 070-584 72 53
E-post: mikaelmossberg66@outlook.com

Annette Gustafsson

Ordförande Föreningsutvecklingskommitté

Mobil: 070-518 82 66
E-post: svartgutten@hotmail.com

Ola Johansson

Ordförande Futsalkommitté

Mobil: 076-160 40 09
E-post: ola.johansson@ockelbo.se

Leif Lindstrand

Ledamot

Mobil: 070-340 32 73
E-post: l.lindstrand@telia.com

Valberedning

Johnny Gustafsson

Mobil: 070-4140895
E-post: johnny.gustafsson@gavle.se

Övrigt: Sammankallande

Ulf Andersson

Mobil: 076-811 21 82
E-post: ulf.andersson2@tele2.se

Övrigt: Ockelbo kommun

Örjan Ohlström

Mobil: 070-553 90 40
E-post: orjan.ohlstrom@gmail.com

Revisorer

Per Niward

Revisor

Mobil: 070-604 16 19
E-post: per.niward@aktivrevision.se

Ulf Häggberg

Revisor

Tel: 026-178756
E-post: ulf.haggberg@gavle.se

Daniel Ageflod

Revisorssuppleant

Mobil: 070-2642085
E-post: daniel.ageflod@errevision.se

Tävlingskommitté (TK)

Stefan Östblom

Ordförande Tävlingskommittén

Mobil: 073-420 13 11
E-post: eastflower@telia.com

Lars Carlson

Tel: 026-14 34 60
Mobil: 076-114 65 60
E-post: lars.c.carlson@gmail.com

Pär Törnblom

Tel: 026-25 02 20
Mobil: 070-650 64 58
E-post: par.tornblom@gmail.com

Evren Yilmaz

Mobil: 070-277 32 76
E-post: evren14yilmaz@hotmail.com

Florindo De Sanctis

Mobil: 072-249 44 28
E-post: florindo48@gmail.com

Stina Norelius

Mobil: 076-82 82 834
E-post: stina.norelius@gmail.com

Åsa Jakobsson

Tel: 070-313 44 01
E-post: jakobsson1951@hotmail.com

Ansvarsområde: Ledamot Disciplinutskottet

Barn- och ungdomsutskott (BoU)

Erika Wengberg

Ivan Måhlén

Markus Strömbergsson

Michaela Lindberg

Per Olof Englund

Disciplinutskott (DpU)

Florindo De Sanctis

Mobil: 072-249 44 28
E-post: florindo48@gmail.com

Ansvarsområde: Ordförande i Disciplinutskottet

Göran Larsson

Tel: 026-12 82 34
Mobil: 070-673 38 86
E-post: klacken@bredband.net

Åsa Jakobsson

Tel: 070-313 44 01
E-post: jakobsson1951@hotmail.com

Johnny Andersson

Mobil: 070-252 08 04
E-post: anderssonjohnny@bredband.net

Torbjörn Lagerman

Mobil: 070-265 24 74
E-post: torbjorn.lagerman@gastrikeatervinnare.se

Domarkommitté (DK)

Mikael Mossberg

Ordförande domarkommitté

Mobil: 070-584 72 53
E-post: mikaelmossberg66@outlook.com

Magnus Mossberg

Mobil: 070-313 96 82
E-post: magnusmossberg56@hotmail.com

Ansvarsområde: domartillsättare (till div.2 AD), C4 (coach för div.4 domare) och observatör (LDO)

Jan Forsgren

Tel: 073-845 81 15
Mobil: 073-845 81 15
E-post: jan.forsgren43@outlook.com

Ansvarsområde: återbudsansvarig (ÅBD)

Daniel Rosin

Tel: 026-61 26 51
Mobil: 070-629 69 65
E-post: daniel.rosin@gavle.se

Ansvarsområde: utbildningsansvarig, distriktsinstruktör (DI), C5 (coach för div.5 domare) och observatör (LDO)

Marcus Jeppsson

Tel: 026-10 32 64
Mobil: 070-517 32 64
E-post: marcus.jeppsson@hotmail.com

Ansvarsområde: distriktsinstruktör (DI), damcoach och observatör (LDO)

Anders Bergman

Mobil: 070-663 44 31
E-post: andersbergman67@gmail.com

Ansvarsområde: Distriktsinstruktör (DI), coach för nybörjardomare (Steg 1)

Magnus Undén

Mobil: 070-398 50 26
E-post: magnus.unden@cgi.com

Markus Elg

Mobil: 070-304 83 04
E-post: markuselg@hotmail.com

Michael Johansson

Mobil: 070-557 31 41
E-post: bandydomaren@gmail.com

Elin Ivarsson

Mobil: 070-413 57 42
E-post: elin.ice@hotmail.com

Micael Friberg

Mobil: 073-838 74 29
E-post: micael.friberg@hotmail.com

Utbildningskommitté (UK)

Tore Lennartsson

Mobil: 070-521 10 21
E-post: torelennartsson@hotmail.com

Ansvarsområde: Ordförande Utbildningskommittén

Christer Wikström

Mobil: 070-724 50 09
E-post: christer.wikstrom@ockelbokabelteknik.com

Eva-Lotta Persson

Mobil: 070-688 33 81
E-post: evalottapersson@hotmail.com

Görgen Albrektsson

Mobil: 070-555 04 14
E-post: gorgen.albrektsson@gmail.com

Joacim Carlson

Mobil: 073-362 79 45
E-post: joacim.carlson@gavle.se

Daniel Sundström

Mobil: 076-866 99 74
E-post: sundstrom.daniel78@gmail.com

Malin Gustafsson

Mobil: 073-645 23 18
E-post: malin.k.gustafsson@gmail.com

Föreningsutvecklingskommitté (FUK)

Annette Gustafsson

Ordförande FUK

Mobil: 070-518 82 66
E-post: svartgutten@hotmail.com

Lena Hammarlund

Mobil: 070-363 08 09
E-post: kansliet@ockelbook.se

Peter Meuser

Mobil: 070-998 83 37
E-post: petermeuser68@gmail.com

Pär Halvarsson

Mobil: 072-262 96 92
E-post: par.halvarsson@live.se

Leif Lindstrand

Mobil: 070-340 32 73
E-post: l.lindstrand@telia.com

Annicka Östlund

Mobil: 076-146 22 60
E-post: annica.ostlund@sandvik.com

Futsalkommitté (FK)

Ola Johansson

Mobil: 076-160 40 09
E-post: ola.johansson@ockelbo.se

Ansvarsområde: Ordförande

Magnus Lindmark

Mobil: 070-646 70 20
E-post: magnus.lindmark@bilmetro.se

Ansvarsområde: Senior och arrangemang

Fredrik Bäckström

Mobil: 072 - 721 00 09
E-post: fredrik.backstrom74@gmail.com

Ansvarsområde: Barn och ungdom

Tobias Norlén

Mobil: 073-048 82 69
E-post: tnorlen@gmail.com

Ansvarsområde: Senior och arrangemang

Micael Friberg

Mobil: 073-838 74 29
E-post: micael.friberg@hotmail.com

Jörgen Wikman

Mobil: 070-794 59 03
E-post: jorgen.wikman@midsona.se

Distriktsinstruktörer (DI)

Tore Lennartsson

Mobil: 070-521 10 21
E-post: torelennartsson@hotmail.com

Ansvarsområde: Tränarutbildningar Nivå 1, 2 och 3

Joacim Carlson

Mobil: 073-362 79 45
E-post: joacim.carlson@gavle.se

Ansvarsområde: Tränarutbildningar Nivå 1, 2 och 3

Dennis Berglund

Mobil: 070-558 68 92
E-post: dennis.berglund@gavle.se

Ansvarsområde: Tränarutbildningar Nivå 1, 2 och 3

Stefan Ädel

Tel: 026-64 308 8
Mobil: 070-272 94 51
E-post: jstefanadel@gmail.com

Ansvarsområde: Tränarutbildningar Nivå 1 och 2

Eva-Lotta Persson

Mobil: 070-688 33 81
E-post: evalottapersson@hotmail.com

Ansvarsområde: Tränarutbildningar Nivå 1 och 2

Mikael Johansson

Mobil: 070-604 16 18
E-post: mikael.johansson@aktivrevision.se

Ansvarsområde: Tränarutbildningar Nivå 1 och 2

Görgen Albrektsson

Mobil: 070-555 04 14
E-post: gorgen.albrektsson@gmail.com

Ansvarsområde: Tränarutbildningar Nivå 1 och 2

Jonas Liw

Mobil: 079-072 95 47
E-post: jonas.liw@gavle.se

Ansvarsområde: Tränarutbildningar Nivå 1 och 2

Daniel Sundström

Mobil: 076-866 99 74
E-post: sundstrom.daniel78@gmail.com

Ansvarsområde: Tränarutbildningar Nivå 1 och 2

Anna-Karin Hall

Mobil: 072-233 69 80
E-post: anna-karin.hall@regiongavleborg.se

Ansvarsområde: Tränarutbildningar Nivå 1 och 2

Josefin Höglund

Mobil: 070-209 56 13
E-post: josefin@josefincarlsson.se

Ansvarsområde: Tränarutbildningar Nivå 1 och 2

Eva Westin

E-post: eva.westin@fotboll.gastidr.se

Ansvarsområde: Tränarutbildningar Nivå 1 och 2

Urban Ivarsson

Mobil: 070-308 12 70
E-post: urban.ivarsson@fotboll.gastidr.se

Ansvarsområde: Tränarutbildningar Nivå 1

Anders Nordén

Mobil: 070-270 82 75
E-post: anders.norden@fotboll.gastidr.se

Ansvarsområde: Tränarutbildningar Nivå 1 och 2

Daniel Rosin

Mobil: 070-629 69 65
E-post: daniel.rosin@gavle.se

Ansvarsområde: Domarutbildningar distriktsdomare

Marcus Jeppsson

Tel: 026-10 32 64
Mobil: 070-517 32 64
E-post: marcus.jeppsson@hotmail.com

Ansvarsområde: Domarutbildningar distriktsdomare

Markus Elg

Mobil: 070-304 83 04
E-post: markuselg@hotmail.com

Anders Bergman

Mobil: 070-663 44 31
E-post: andersbergman67@gmail.com

Ansvarsområde: Distriktsinstruktör (DI), coach för nybörjardomare (Steg 1)

Nationell Fotbollsutbildare (NaFu)

Christian Fagerhov

Nationell Fotbollsutbildare Gestrikland/Hälsingland/Dalarna/Uppland

Mobil: 072-515 24 50
E-post: christian.fagerhov@svenskfotboll.se

Spelarutbildare (SU)

Jonas Liw

SU - flick

Mobil: 079-072 95 47
E-post: jonas.liw@gavle.se

Andreas Vanberg

Spelarutbildare pojk

Mobil: 073-405 40 88
E-post: andreas.vanberg@divinosport.se

Förbundskaptener P03

Andreas Sjölander

Mobil: 070-309 75 40
E-post: a.sjolander75@gmail.com

Ansvarsområde: DFK P03

Daniel Lundberg

Mobil: 073-061 81 02
E-post: daniellundberg_@hotmail.com

Ansvarsområde: DFK P03

Viktor Andersson

Mobil: 073-503 71 23
E-post: viktor.andersson.85@gmail.com

Ansvarsområde: Mv.DFK P03

Förbundskaptener P04

Admir Suljic

Mobil: 076-911 55 00
E-post: suljic.admir@hotmail.com

Ansvarsområde: DFK P04

Hannibal Tesfamichel

Mobil: 079-308 87 81
E-post: Hanitesfamichael@gmail.com

Ansvarsområde: Mv DFK P04

Ivan Alvarado

Mobil: 070-094 35 18
E-post: mario.alvarado@live.se

Ansvarsområde: DFK P04

Förbundskaptener P05

Förbundskaptener F03

Eva Westin

Mobil: 076-136 09 39
E-post: eva.westin74@gmail.com

Ansvarsområde: DFK F03

Ata Persson

Mobil: 073-942 52 40
E-post: ata.persson@gmail.com

Ansvarsområde: DFK F03

Patrik Mattes

Mobil: 070-682 98 42
E-post: patrik_mattes@hotmail.com

Ansvarsområde: Mv.DFK F03

Förbundskaptener F04

Per Nyström

Mobil: 070-229 23 29
E-post: per.nystrom@edu.sandviken.se

Ansvarsområde: DFK F04

Mats Jansson

Mobil: 070-641 53 08
E-post: mats.k.jansson@sandvik.com

Ansvarsområde: DFK F04

Pege Sundstrand

Mobil: 070-680 38 67
E-post: pege.sundstrand@kriminalvarden.se

Ansvarsområde: Mv DFK F04

Förbundskaptener F05

Göte Nilsson

Mobil: 073-867 67 88
E-post: gotnil@telia.com

Ansvarsområde: DFK F05

Miriam Shipley

Mobil: 070-397 51 70
E-post: miriam.shipley@edu.sandviken.se

Ansvarsområde: DFK F05

Sofie Svanberg

Mobil: 070-770 66 68
E-post: sofie.swanberg@hotmail.com

Ansvarsområde: Mv DFK F05