Föreningsdomarutbildning

Viktigt att det utbildas föreningsdomare i alla våra fotbollsföreningar.

Varije år ska föreningar med barn- och ungdomsfotboll utbilda sina föreningsdomare (nya som gamla).

Om ni vill genomföra en föreningsdomarutbildning så gör ni så här:

Lathund för hur en förening går till väga med att arrangera en föreningsdomarutbildning.

  1. Kontakta en utbildare och kom överens om datum
  2. Beställ och hämta utbildningshäften hos SISU, Birgitta Öberg Ling
  3. Boka själva lokal för utbildningen och ordna eventuellt fika
  4. Sprid datum för utbildning bland era tänkta föreningsdomare
  5. Utbildaren genomför utbildningen och skall redovisa den på SISU blankett till SISU
  6. Föreningen kan sedan beviljas idrottslyft för omkostnader.

Utbildare som ni kan kontakta för utbildning är:

Pär Törnblom 070-650 64 58 par.tornblom@gmail.com
Markus Elg 070-304 83 04 markuselg@hotmail.com
Hasse Hellgren
070-388 11 12
hassehellgren@hotmail.com

Material att använda vid föreningsdomarutbildningar:

Matchledning föreningsdomarutbildning.pdf (PDF-dokument, 798 kB)
Kursmaterial angående regler.pdf (PDF-dokument, 521 kB)