Föreningsdomarutbildning

Nu börjar det bli dags att planera in årets föreningsdomarutbildning hos er!
Har inte er förening någon egen instruktör för detta så kontaktar ni oss för hjälp.

Det finns ett antal godkända utbildare för detta och saknar er förening hjälper vi er med kontakt till någon som är behörig.

Föreningen ordnar med lokal och fika.

Föreningen kan efter genomförd utbildning söka idrottslyft på 250 kronor per utbildad föreningsdomare.

Dessa pengar skall då täcka kostnader för instruktör, fika, regelbok, pipa och kort.