High five – 5 steg till trygg idrott för barn och unga

"High Five" För en trygg och inkluderande idrott. Trots att många idrottsföreningar har en både genomtänkt och schysst värdegrundstrategi så kan det ändå vara svårt för föreningen att hantera situationer då barn och unga blir kränkta eller diskriminerade.

Med Rädda Barnens arbetsmetod "High five - Fem steg till en handlingsplan" får föreningen konkreta verktyg för att skapa en trygg miljö för barn och unga att utvecklas och trivas i. För mer information om vad "High Five" är se denna korta informationsfilm länk

Är din förening i behov av att jobba med "High Five" eller vill du veta mer om RF/SISU:s utbildningar i "High Five" under hösten/vintern 2020 kontakta då någon av RF/SISU:s två fotbollskonsulenter för mer information:
Olof Hansson eller Victor Holmgren