Inbjudan barn & ungdom

Seriespel barn & ungdom (PDF) - alla anmälningar görs i Fogis

 • Anmälan senast 2/2 för seriespel flickor/pojkar 15-19 år
 • Anmälan senast 1/3 för seriespel flickor/pojkar 9-14 år
 • Anmälan senast 1/3 för DM flickor/pojkar 15-19 år
 • Anmälan senast 1/3 GFF-cupen flickor/pojkar 13-14 år

Intresseanmälan att arrangera sammandrag 3 mot 3 och/eller 5 mot 5 (pdf)

Sammanställning över anmälda lag (uppdateras löpande) finns här.

Frågor kring anmälan hänvisas till Eva Westin

Anmälan senast 2/2 för seriespel flickor/pojkar 15-19 år

 • Flickor/pojkar 15 år - Gestrikland/Hälsingland
 • Flickor/pojkar 16 år - Gestrikland/Hälsingland
 • Flickor/pojkar 17 år - Dalarna/Gestrikland/Hälsingland/Uppland
 • Flickor/pojkar 19 år - Dalarna/Gestrikland/Hälsingland/Uppland

Anmälan senast 1/3 för seriespel flickor/pojkar 9-14 år

 • Flickor/pojkar 9 år (2001)
 • Flickor/pojkar 10 år (2010)
 • Flickor/pojkar 11 år (2009)
 • Flickor/pojkar 12 år (2008)
 • Flickor/pojkar 13 år (2007)
 • Flickor/pojkar 14 år (2006)

Anmälan senast 1/3 för DM flickor/pojkar 15-19 år

 • DM flickor/pojkar 15 år (2005)
 • DM flickor/pojkar 16 år (2004)
 • DM flickor/pojkar 17 år (2003)
 • DM pojkar 19 år (2001)

Anmälan senast 1/3 GFF-cupen flickor/pojkar 13-14 år

 • GFF-cupen flickor/pojkar 13 år (2007)
 • GFF-cupen flickor/pojkar 14 år (2006)