Sammandrag 2019

Gestriklands Fotbollförbund inbjuder tillsammans med nedanstående arrangerande föreningar till sommarens 3 mot 3 flickor/pojkar födda 2012 och 5 mot 5 sammandrag för flickor/pojkar födda 2011 och 2010

Ni anmäler er direkt till arrangerande förening för respektive sammandrag.
Ni väljer själva vilka sammandrag ni vill vara med vid, likaså hur många lag ni vill delta med i varje sammandrag.

Föreningarna återkommer med sina dagar och tider vid sina egna inbjudningar.
Inbjudningarna fylls på efterhand.

Sammanställning över vilka föreningar som har ansvar för vilka sammandrag 2019 finns här. (PDF)

Sista anmälningsdag till de olika sammandragen framgår av varje inbjudan, det datum är viktigt att respektera så spelordning kan göras klart i tid och skickas ut till anmälda lag.

Avgiften är 100 kr/lag för varje enskilt sammandrag och inbetalas till arrangerande förenings konto (framgår i inbjudan) före speldatumet.

V. 20 - 18-19 maj

V. 22

V. 24

V. 33

V. 35 - Fotbollens Dag 2019:

V. 37