Sammandrag 2017

Inbjudan att anmäla intresse för att arrangera 5 mot 5 sammandrag, senast 1 mars 2017

Inbjudan att anmäla intresse för att arrangera 3 mot 3 sammandrag, senast 1 mars 2017

Gestriklands Fotbollförbund inbjuder tillsammans med nedanstående arrangerande föreningar till sommarens 3 mot 3 flickor/pojkar födda 2010 och 5 mot 5 sammandrag för flickor/pojkar födda 2008-2009.

Ni anmäler er direkt till arrangerande förening för respektive sammandrag. Ni väljer själva vilka sammandrag ni vill vara med vid, likaså hur många lag ni vill delta med i varje sammandrag.

Föreningarna återkommer med sina dagar och tider vid sina egna inbjudningar.
Inbjudningarna fylls på efterhand.

Sista anmälningsdag till de olika sammandragen framgår av varje inbjudan, det datum är viktigt att respektera så spelordning kan göras klart i tid och skickas ut till anmälda lag.

Avgiften är 100 kr/lag för varje enskilt sammandrag och inbetalas till arrangerande förenings konto (framgår i inbjudan) före speldatumet.

13-14/5
3 mot 3
5 mot 5

3-4/6
3 mot 3
5 mot 5

17-18/6
3 mot 3
5 mot 5

26-27/8
3 mot 3
5 mot 5

9-10/9
3 mot 3 - Hille IF - INBJUDAN FÖR ANMÄLAN
5 mot 5 - Hille IF - INBJUDAN FÖR ANMÄLAN
10/9 Fotbollens Dag

23- 24/9
3 mot 3
5 mot 5