Damseriemöte 19/1

Gestriklands Fotbollförbund bjuder in föreningar som avser spela i damer div.3 under 2017.

Mötet har om syfte att fastställa 2017-års serie damer div.3:
Torsdag 19/1 18.00 Teknikparken, Nobelvägen 2 Gävle
Inbjudan till mötet med mer information (PDF)

Anmälan till Jonas Liw

Repskapet 23/11 2016 beslutade att serien damer div.3 skulle fastställas senare av tävlingskommittéen.
TK vill med detta möte träffas tillsammans och finna bästa lösning för serien 2017.