Alla är olika - olika är bra

Projektmedel har beviljats till 2 föreningar i Gestrikland som sökt medel för att jobba med sin förening utfrån projektet Alla är olika - olika är bra.

Projektet vill speciellt uppmuntra till att pröva nya idéer som kan utveckla verksamheten inom mångfald, integration eller jämställdhet.

Föreningar i Gestrikland som erhållit projektmedel

Brynäs IF FK
Storviks IF
20.000 kr
10.000 kr

Projektmedlen kommer att utbetalas till föreningarna innan årsskiftet.

Föreningarna kommer även erhålla ett kit bestående av:

  • 1st diplom
  • 10 st kaptensbindlar
  • 1 st banderoll

Svenska Fotblollförbunder kommer att ta kontakt med aktuella föreningar och distriktsförbund med en inbjudan till respektive utdelning.

Läs mer om Alla är olika - olika är bra på SvFF hemsida

Alla är olika - olika är bra