Ändring av tolkning av målchansutvisning

Ändring av tolkning av målchansutvisning i samband med att fördelsregeln tillämpas.

Bakgrund
Tolkning av målchansutvisning i samband med att fördelsregeln tillämpas har bedömts på olika sätt i olika länder. I finalen i Champions League 2006 förekom en situation som aktualiserade problemet. FIFA har under VM-slutspelet 2006 meddelat en tolkning som också har stöd av representanter i International Football Association Board. Med anledning av detta har SvFF:s DU beslutat att justera tolkningen i Sverige så att den överensstämmer med den nu gällande internationella.

Tolkning
Om en spelare gör sig skyldig till ett regelbrott som ska medföra målchansutvisning, men domaren bedömer att fördelsregeln ska tillämpas ska, om den förväntade fördelen uppstår, endast varning utdelas till den felande spelaren.

Om medspelaren till den som blivit utsatt för regelbrottet sedan inte lyckas göra mål påverkar det inte bestraffningen av den felande spelaren. När domaren bestämt att fördelen uppstått ska varning alltså utdelas oavsett om mål görs av medspelaren eller ej.

Om den förväntade fördelen inte uppstår ska spelet stoppas och den felande spelaren utvisas.

Exempel
Exempel 1: En spelare som har en uppenbar målchans blir fälld av en motspelare och bollen går vidare till en medspelare. Domaren låter spelet fortsätta med hänvisning till fördelsregeln. I ett sådant fall ska den felande spelaren varnas vid nästa spelavbrott.

Exempel 2: En spelare som har en uppenbar målchans blir fälld av en motspelare och bollen går vidare mot medspelaren, men det visar sig att bollen inte når inte fram till medspelaren. I ett sådant fall ska spelet stoppas och den felande spelaren utvisas. Spelet igångsätts med frispark/straffspark beroende på var regelbrottet inträffade.

Exempel 3: En spelare i det försvarande laget hindrar bollen från att gå in i mål genom att avsiktligt spela den med handen i närheten av mållinjen. Bollen studsar från handen till en spelare som omedelbart gör mål. (Förloppet är så snabbt att domaren inte hinner stoppa spelet.) I detta fall ska motspelaren varnas och mål dömas. Giltighet
Tolkningen gäller med omedelbar verkan.