Handslaget år 4

Nu har Gestriklands Fotbollförbund erhållit viss  information angående handslagets fjärde år. Redan den 31 maj 2006 måste era ansökningar vara GFF tillhanda. Ansökningsblanketter (foldern kän du hämta här ) och vi skickar ut dem till distriktets föreningar så fort vi kan tillsammans med mer information angående handslagets år 4.
Foldern hämtar du här >
Handslaget år 4 gäller 1/7 2006 - 30/6 2007