Uppdaterade riktlinjer Covid-19

SvFF:s coronariktlinjer och råd har uppdaterats under måndagen 1/3 - läs mer på SvFF sida

Förändringarna innebär följande:

  • möjligheten för barn och ungdomar födda 2005 och senare att spela enstaka matcher tas bort till följd av att FHM fr.o.m. 2021-03-01 ändrar sina allmänna råd för idrotten,
  • SvFF:s Tävlingskommitté beslutade den 25 februari att U21 Allsvenskan ska betraktas som yrkesmässig idrott, och därmed undantas från förbudet att spela matcher. Beslutet är villkorat av att spelarna som deltar i matcherna till en majoritet ska bestå av spelare från föreningarnas representationslag, som inte går i grund- eller gymnasieskola, samt att av SEF framtaget protokoll för genomförande av de professionella SEF-klubbarnas matcher under Covid-19 i tillämpliga delar ska följas.

Läs mer på om SvFF riktlinjer

Riktlinjerna uppdaterade 2021-03-01 (PDF-dokument) (PDF)