Digitala spelformsträffar

Inför varje ny säsong kallas alla anmälda lags tränare/ledare in till en obligatorisk spelformsutbildning i den spelform man anmält sitt/sina lag till.

Dags att anmäla sig som ledare till årets spelformsträff med fokus på den spelform som ert lag är anmälda till i seriespel 2021

Kvällens agenda:

  • Spelformsutbildning (den spelform som är för kvällen)
  • GFF:s upplägg 2021
    Serieupplägg, High five, DM, Fogis mm GFF:s spelarutbildningsverksamhet 3.0
  • GFF:s praktiska spelformsdag 2021

Viktigt:

På GFF:s spelformsmöten är det viktigt och obligatorisk att ledare och eller tränare från alla anmälda lag deltar.