Rapport från GFF årsmöte 2021-02-17

Onsdag 17/2 genomförde Gestriklands Fotbollförbund sitt årsmöte.
Där summerades 2020 och beslut för 2021 togs - läs mer om årsmötet här.

Årsmötet genomfördes digitalt för första gången.

Mötet öppnades av GFF ordförande Roger Persson och följdes därefter av en prentation över några av våra fotbollsprofiler som lämnat oss under året som gått.

  • Per "Dallas" Dahlström, Gefle IF FF, 1946–2020
  • Roland "Lingon" Grönberg, Sandvikens IF, 1934–2020
  • Curt Carlman, Sandvikens IF, 1928–2020
  • Lars "Vickis" Wickström, Sandvikens AIK, 1952–2020
  • Claes Marklund, Torsåkers IF, 1948–2020
  • Clifford Rudd, Kungsgårdens SK, 1930–2020
  • Lars Backlund, Sandvikens AIK, 1953–2020
  • Torbjörn Rönnkvist, Högbo AIK, 1948–2021

Till mötesordförande valdes Ann-Gerd Bergdahl distriktsidrottschef RF-SISU Gävleborg och sekreterare Anders Nordén kanslichef Gestriklands Fotbollförbund.
Till justerare och rösträknare valdes Lena Borgren IK Sätra och Malin Rogström Gefle IF FF

Verksamhetsberättelse 2020, förvaltningsberättelse 2020 och rapport GFF representantskap godkändes.
Revisorernas berättelse och fastställande av balansräkning 20201231 godkändes.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gågna året 2020.

Val av distriktsordförande, beslutades omval av Roger Persson för en tid av 1 år
Val av styrelseledamöter, beslutades omval av Annette Gustafsson, Leif Lindstrand och Stefan Östblom för en tid av 2 år, här hade valberedningen inget namn som ersättare för avgående Linda Igglund men detta godkändes enligt stadgarna då det står att styrelsen ska bestå av ordförande och minst 5 övriga ledamöter, vilket styrelsen uppfyller för 2021
Val av revisorer, beslutades omval av Per Niward, Ulf Häggberg och Daniel Ageflod för en tid av 1 år
Val av valberedning, beslutades omval av Johnny Gustavsson, Ulf Andersson, Örjan Ohlström och Birgitta Osmund Eriksson, här saknas ett namn då stadgarna säger att valberedningen ska bestå av ordförande och 4 övriga ledamöter, årsmötet beslutade här att styrelsen fick i uppdrag att under 2021 finna ytterligare en person till valberedningen.

Ombud till SvFF representantskap 2021 och årsmöte 2021, fick styrelsen i uppdrag att utse representanter till.
Ombud till RF-SISU Gävleborg stämma var inte aktuellt att utse då det är möte vartannat år och nästa stämma är 2022, ombud väljs därför på GFF årsmöte 2022

Verksamhetsplan 2021 fastställdes med tillhårande budget.
Distriktsstyrelsen hade väckt ett förslag till årsmötet som gick ut på att ändra bestraffingsorgan i Gestriklands Fotbollförbund, från nuvarande disciplinutskott under tävlingskommittén till en disciplinnämnd med valda ledamöter av årsmötet. Detta hade uppkommit efter önskemål från SvFF de senaste bestraffningskonferenserna som GFF deltagit på. Förslaget kom till en diskussion kring om stadgeändring krävdes, vilket det gjorde och av denna anledning genomfördes två omröstningar kring detta förslag. Först röstades om bestraffningsorgan skulle ändras till disciplinnämnd, vilket årsmötet röstade ja till. Därefter röstades om en stadgeändring skulle göras och att disciplinnämnden skulle införas från och med årsmötet, enligt stadgarna kunde stadgeändring göras av årsmötet om bifall med 2/3-delar av antalet angivna röster, vilket årsmötet röstade ja till. Beslutet blev alltså att Gestriklands Fotbollförbund efter årsmötet 2021 har en disciplinnämnd med valda ledamöter av årsmötet som bestraffningsorgan. Årsmötet beslutade sedan välja Florindo De Sactis som ordförande, samt ledamöterna Jonny Andersson , Torbjörn Lagerman, Magnus Mossberg och Leif Lindstrand för en tid av 1 år.
Inga motioner fanns att behandla.

Årsmötet gästades av Norrlands förbundsstyrelserepresentant Jörgen Erikssson från Norrbotten, han berättade om aktuella saker inom SvFF och nämnde här särskilt Ökad Samverkan, Spelarutbildning 2.0 och revideringen av Tränarutbildningen som är tre större områden där det pågår arbete inom svensk fotboll, möjligheten till frågor fanns också och här kom några frågor till Jörgen.

Linda Igglund avtackades digitalt för sina år i distriktsstyrelsen, 2018-2020.

Tore Lennartsson informerade om det arbete och beslut som tagits kring GFFs spelarutbildning samt att Anders Nordén informerade om de förändringar som gjorts på GFFs kansli i ansvarsområden.

Vid årsmötet representerades 27 föreningar och toalt deltog 46 personer uppkopplade.