TB och RB

Tävlingsbestämmelser (TB) 2021 och Representationsbestämmelser (RB) 2021 är klara och beslutade vid styrelsemöte 2021-01-19

Båda dokumenten finns i vår dokumentbank.

Till vissa tävlingar finns sedan särskilda föreskrifter som även dessa läggs upp i dokumentbanken.