Årsmöte

Gestriklands Fotbollförbund kallar till årsmöte onsdag 17/2 18.00

Möte genomförs digitalt via Teams och länk skickas till anmälda ombud, kallelse har mailats alla föreningar.

Handlingar kommer publiceras på GFF hemsida 14 dagar före årsmötet samt mailas anmälda ombud.

Anmälan av ombud senast 14/2 till anders.norden@fotboll.gastidr.se