Sökes Spelarutbildare GFF

Gestriklands Fotbollförbund söker spelarutbildare (SU) för flickor och pojkar, omfattningen är 80 dagar under 2021 - annons/beskrivning uppdrag (PDF)

Vi vill tacka våra spelarutbildare som avslutar sina uppdrag vid årsskiftet, Jonas Liw (flickor) och Andreas Vanberg (pojkar) - STORT TACK för era insatser i spelarutbildningen.

Vi söker person som är intresserad av att vara verksam som spelarutbildare (fortsättningsvis benämnt SU) för våra flickor och pojkar i distriktet.

Vi ser med fördel att det är en person som ansvarar för både flickor och pojkar under 2021, vilket innebär att det som mest kan handla om 60-80 dagars uppdrag som arvoderas SU.

Vissa aktiviteter sker inom distriktet medans andra sker utanför, det krävs alltså att SU kan närvara på läger, matcher och fortbildningar utanför distriktet.

Vi ser helst (önskvärt) att personen som söker har:

  • helst tränarutbildning motsvarande advanced level
  • erfarenhet av spelarutbildning ungdom
  • stort engagemang för fotbollen och utveckling
  • eget driv att planera, genomföra och följa upp aktiviteter
  • tid att avsätta på detta uppdrag, går inte att kombinera med annat klubbuppdrag
  • SU skall tillsammans med planera, utveckla och kvalitetssäkra den verksamhet som skall hjälpa den enskilde spelaren att bli så bra som möjligt.
  • SU gör årsplanering tillsammans med kanslichef av de dagar man har att tillgå för tjänsten.
  • Ersättningen för uppdraget är maximalt summan motsvarande 80 dagar, kan vara färre dagar.
  • SU samarbetar med distrikts- och ungdomsförbundskaptener samt vår nationella fotbollsutvecklare.
  • SU är länken mellan SvFF och GFF rörande spelarutbildning samt drivande i den lokala spelarutbildningsverksamheten inom distriktet

Avtal skrivs mellan Gestriklands Fotbollförbund och SU för 2021.

Ansökan skickas senast 10/1 till Gestriklands Fotbollförbund med en kortare presentation av dig själv och din bakgrund.

SvFF arbetar för tillfället om "Spelarutbildning en helhet" vilket gör att 2021 blir något av ett pilotår kring insatser centralt, parallellt med detta arbetar GFF om sin spelarutbildningsverksamhet, vilket gör att det i dagsläget inte är klart exakt vilka datum på aktiviteter som ska genomföras.

SU kommer att främst fokusera på de spelare som ligger närmast SvFF landslags- och lägerverksamhet, samt de som ingår i GFF selekterade verksamhet för åldrarna 15–17 år.

Frågor eller ytterligare information:

Anders Nordén, 070-270 82 75, anders.norden@fotboll.gastidr.se

Ansökan skickas via post eller mail på:

Gestriklands Fotbollförbund, Box 975, 80133 Gävle eller fotboll@gastidr.se