Förlängda restriktioner för kommunala idrottsanläggningar i Gävleborg

Länsstyrelsen i Gävleborg och regionens kommuner har kommit överens att hålla kommunala idrottsanläggningar stängda för de som är födda 2004 och tidigare - läs mer

Smittspridningen av Covid -19 är mycket allvarlig i Gävleborgs län. Hälso- och sjukvården upplever en extrem belastning och för närvarande finns inga tecken på att smittan har börjat avta i länet. Som ett viktigt led för att minska smittspridningen har Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och länets samtliga tio kommuner idag, den 15 december, gjort en kommungemensam överenskommelse om åtgärder i Gävleborg.

Överenskommelsen betyder bland annat att det tidigare beslutet att hålla de kommunala idrottsanläggningarna stängda för personer födda 2004 och tidigare förlängs. Beslutet gäller omedelbart, till och med den 17 januari 2021, men kan komma att förlängas ytterligare.

– Vi måste begränsa de fysiska kontakterna. Det här innebär att eleverna som nu får stanna hemma ska göra just det, stanna hemma. Om vi stänger skolorna men ungdomarna hittar andra ställen att mötas har vi inte nått syftet med den här åtgärden, säger Johan Höglund, försvarsdirektör på Länsstyrelsen Gävleborg.

Samtidigt som överenskommelsen om att stänga de kommunala högstadieskolorna fattas förlängs överenskommelsen om att hålla de kommunala idrottsanläggningarna stängda för personer födda 2004 och tidigare. Undantag gäller för yrkesmässigt idrottsutövande.

– Framför allt lagsporter har visat sig vara risksituation för smittspridning, genom att kommunerna beslutar att inte hålla sina anläggningar öppna för föreningsverksamhet för personer födda 2004 och tidigare hoppas vi kunna minska smittspridningen ytterligare, säger Johan Höglund.

Länk till Länsstyrelsens nyhet