UPPSKJUTEN FUTSAL

Vi har torsdag 12/11 beslutat att inte spela seriespel under resterande del av 2020, samtliga planerade matcher sätts nu som uppskjuten och vi hoppas kunna återuppta seriespelet under januari månad.

Beslutet är grundat utifrån den ökad smittspridning som visar sig och vi vill på detta sätt medverka till att försöka minska detta, vi kan alla göra något för att minska smittspridningen.

Alla föreningar och kontaktpersoner för lag är underrättade om detta genom mail.