Semestertider

Kansli har semsterstängt vecka 28-31
6/8 är Urban åter på kansli och 13/8 är Anders åter på kansli.

Kontakta ansvariga i respektive kommitté om det är frågor som måste besvaras under denna tid som kansli är semsterstängt:
Styrelse

Domarkommitté

Tävlingskommitté
- länk till serieansvariga
Discipliutskottet

Utbildningskommitté

Föreningsutvecklingskommitté

Futsalkommitté

Är det ärenden som inte kan vänta så kontaktar du den kommitté som ärendet avser.