Repskap

Gestriklands Fotbollförbund repskap äger rum 28/11 18.30 Gäransson Arena, Verket.

Kallelse har skickats ut till samtliga distriktets föreningar via mail, kallelse finns även här som PDF.

Anmälan senast 20/11, handlingarna skickas ut via mail 22/11 samt läggs upp på hemsidan.