Årsmötesrapport

24 föreningar var närvarande varav 21 röstberättigade med totalt 42 röster, mötet hade totalt 48 personer närvarande.

Rapport från årsmötet 8/3

Mötet gästades av Nicklas Johansson från Sandarnes SIF som beraättade om föreningens arbete med integration.

Sammanfattning årsmöte Gestriklands Fotbollförbund 2017-03-08

Örjan Ohlström hälsade välkommen till Gestriklands Fotbollförbunds årsmöte som hölls på Teknikparken i Gävle

Mötet inleddes med en parentation för bortgångna Stig Thyberg, Bengt Eriksson och Sigvard Parling.

Till mötesordförande valdes Örjan Ohlström och som sekreterare Anders Nordén.
Örjan öppnade årsmötets handlingar, till rösträknare och tillika justerare valde årsmötet Michaela Lindberg och Maria Eklöf.
Distriktets verksamhetsberättelse gick igenom och godkändes.
Örjan Ohlström redogjorde för distriktets förvaltningsberättelse och det överskott som gjorts under 2016 års verksamhet, förvaltningsberättelsen godkändes.
Årsmötet godkände den revision som gjorts av revisor Per Niward och beviljade styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Styrelse:
Örjan Ohlström valdes som distriktsordförande för det kommande verksamhetsåret.

Annette Gustafsson omvaldes för en tid av två år.
Leif Lindstrand omvaldes för en tid av två år.

Sven Persson omvaldes för en tid av två år
.
Lars Carlson omvaldes för en tid av ett år
.

Revisorer:
Per Niward och Ulf Häggberg omvaldes som revisorer, Daniel Ageflod omvaldes som revisorssuppleant.

Valberedning:
Johnny Gustafsson omvaldes som ordförande i valberedningen.

Johanna Grönlund nyvaldes för en tid av ett år.
Anders Dunder nyvaldes för en tid av ett år
.
Ulf Andersson nyvaldes för en tid av ett år
.
Ytterligare en person till valberedningen ska till från området Gävle kommun
.

Örjan Ohlström informerade årsmötet om att det kommer adjungeras in personer till GFF styrelse som ett led i att föryngra och förbereda för kommande årsmöten.
Först ut att adjungeras styrelsen är Birgitta Osmund Eriksson och Linda Hernandez Igglund.

Verksamhetsplanen för det kommande året fastställdes.
Inga inkomna motioner fanns att behandla på årsmötet

Som en avslutning av mötet delades en utmärkelse ut till årets barn- och ungdomsförening 2016, Hagaströms SK detta pris mottogs av Robert Strid.
Patrik Eriksson tilldelades domarnålen i silver efter tio år som förbundsdomare
Anders Dunder uppmärksammades för sin tid i tävlingskommittén
.