Övergångar och registrera spelare

NYTT vid digitala övergångar i Fogis gällande amatörspelare.
Vid övergången skall spelarens e-post fyllas i, detta pga att brev inte längre skickas ut till spelaren vid genomförd övergång.

Informationen i PDF format från SvFF

Föreningen kan före 1/4 göra 1:a gångs regstrering av spelare födda 2002, detta underlättar eftersom man då kan bocka i flera spelare på ett och samma tillfälle.

Lathund för 1:a gångs registrering.

Kom ihåg att spelare och målsman alltid ska skriva under registreringsintyg som sedan ska förvaras hos föreningen.

Detta intyg finns i dokumentbanken.