Årsmöte 2017

Gestriklands Fotbollförbund genomför årsmöte 2017-03-08 klockan 19.00 i Teknikparken, Gävle.

Kallelse till årsmötet har skickats till distriktets samtliga föreningar enligt uppgifter i Fogis.
Handlingar skickas ut en vecka före mötet, samt läggs ut på hemsidan och finns utskrivna på plats.

Kallelsen som PDF (för anmälan)